१ नंं. वडा कार्यालय,धिरापुर

साविककाे धिरापुर गा.वि.स. वडा नं. १, २ र ८

श्रेत्रफलः ३.७२ वर्ग कि.मी

e-mail: 1.matihanimun@gmail.com

Population: 
२५३६
Ward Contact Number: 
-