२ नं. वडा कार्यालय,धिरापुर

साविककाे धिरापुर गा.वि.स. वडा नं. ३, ४, ५  र ७

श्रेत्रफलः ३.६३ वर्ग कि.मी

e-mail: 2.matihanimun@gmail.com


Population: 
३९२९
Ward Contact Number: 
-