७ नं. वडा कार्यालय,मटिहानी

साविककाे मटिहानी  गा.वि.स. वडा नं. ३, ४, ५  र ६

श्रेत्रफलः ०.८३ वर्ग कि.मी

e-mail: 7.matihanimun@gmail.com


Population: 
३९६९
Ward Contact Number: 
-