FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
साना सिंचाइ विशेष कार्यक्रमबाट सहयाेगको लागी दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा ७६/७७ 07/17/2019 - 15:06 PDF icon साना सिंचाइ विशेष कार्यक्रमबाट सहयाेगको लागी दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा
माईन्युट उपभोक्ता समिति ७६/७७ 07/17/2019 - 15:02 PDF icon माईन्युट उपभोक्ता समिति
भुक्तानी निवेदन ७६/७७ 07/17/2019 - 15:00 PDF icon भुक्तानी निवेदन
मोजुदा सुचीमा दर्ता हुनको लागी दिने निवेदनको ढाँचा ७६/७७ 07/17/2019 - 14:57 PDF icon मोजुदा सुचीमा दर्ता हुनको लागी दिने निवेदनको ढाँचा
वडा मुचुल्का ७६/७७ 07/17/2019 - 14:54 PDF icon वडा मुचुल्का
भ्रमन आदेश ७६/७७ 07/17/2019 - 14:49 PDF icon भ्रमन आदेश
सेवा करार सम्झौता_नमुना ७५/७६ 07/09/2019 - 12:16 PDF icon सेवा करार सम्झौता_नमुना
स्थानिय तहबाट गरिने सिफारिस लगायतका ढाँचा र कार्यविधि-सबै ७५/७६ 07/09/2019 - 12:06 PDF icon स्थानिय तहबाट गरिने सिफारिस लगायतका ढाँचा र कार्यविधि
नगर स्तरीय योजनाको लागी अनुगमन प्रतिवेदन ७५/७६ 07/09/2019 - 11:37 PDF icon नगर स्तरीय योजनाको लागी अनुगमन प्रतिवेदन
करारको लागी दरखास्त फाराम ७५/७६ 07/09/2019 - 11:30 PDF icon करारको लागी दरखास्त फाराम

Pages