FAQs Complain Problems

समाचार

करदाता सेवा कार्यालय, जलेश्वर महोत्तरीको कर,शुल्क तथा बाँकी व्याज मिन्हा हुने व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित करदाताहरूले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धि सुचना ।।।

करदाता सेवा कार्यालय, जलेश्वर महोत्तरीको कर,शुल्क तथा बाँकी व्याज मिन्हा हुने व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित करदाताहरूले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धि सुचना ।।।