FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गोसाइकुण्ड पोखरीमा सौन्दर्यकरण आयोजनाको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।

८०/८१ 03/24/2024 - 17:02

चौधरी जातिको अधुरो मन्दिर निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।

८०/८१ 03/24/2024 - 15:31

सामुदायिक भवन निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा।

८०/८१ 03/22/2024 - 15:17

खानेपानी पाइप जडान कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

८०/८१ 03/20/2024 - 17:09

अधुरो शिव मन्दिर निर्माण एवं अन्य कार्य, मटिहानी -२ (बरदाहा) को उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।

८०/८१ 03/20/2024 - 16:29

कार्यालय तथा राम जानकी मन्दिरको प्रङ्गनमा माटो तथा ग्रेभल कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

८०/८१ 03/07/2024 - 15:51

वडा नं. ६ मा रहेको विभिन्न नालाहरुको सरसफाई तथा जिर्नोदार कार्यको उपभोक्ता ।

८०/८१ 01/26/2024 - 15:45

हरैया चौरीमा कृषि प्रयोजनाको लागि रहेको पैनी मर्मत कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

८०/८१ 01/26/2024 - 12:50

सुनर महराको घर देखि घाघरी सम्मको भिरबाटो मर्मत कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

८०/८१ 01/21/2024 - 15:36

वडा नं. ७ अन्तर्गत खेतीको लागि निर्माण भएको घुरन महतोको खेत देखि गंगा सागर सम्मको पैनी जिर्नोदार कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

८०/८१ 01/21/2024 - 15:30

Pages