FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगरसभाको तयारी तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

७९/८० 06/30/2023 - 13:32 PDF icon CamScanner 06-30-2023 13.02.pdf

नगरसाभाको तयारी तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

७९/८० 06/30/2023 - 13:13 PDF icon CamScanner 06-30-2023 13.02.pdf

मटिहानी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८

७८/७९ 10/28/2021 - 12:40 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८-७९.pdf

Covid-19 का कारण मटिहानी नगरपालिकाको कार्यालय तथा सबै वडा कार्यालयहरू मिति २०७७/५/१० गते सम्मका लागि बन्द गरिएको सूचना..

७७/७८ 08/20/2020 - 22:08

मटिहानी नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को लागी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

७७/७८ 06/25/2020 - 11:15 PDF icon निति,बजेट तथा कार्यक्रम-मटिहानी नगरपालिका 2077-78.pdf

पाचाैं नगरसभाको तयारी तथा कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना

७६/७७ 06/11/2020 - 14:18 PDF icon पाचाैं नगरसभाको तयारी तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा । श्री मटिहानी नगरपालिका, महोत्तरी ।

मटिहानी नगरपालिकाको आर्थीक बर्ष २०७६-७७ को लागी तय भएका निति,कार्यक्रम र बजेटको संक्षिप्त रूप-२०७६-०३-९

७६/७७ 06/30/2019 - 14:52 PDF icon मटिहानी नगरपालिकाको आर्थीक बर्ष २०७६-७७ को लागी तय भएका निति,कार्यक्रम र बजेटको संक्षिप्त रूप-२०७६-०३-९

मटिहानी नगरपालिका दोस्रो नगर सभा २०७५-२०७६

७५/७६ 01/20/2019 - 11:30 PDF icon मटिहानी नगरपालिका दोस्रो नगर सभा २०७५-२०७६

मटिहानी नगरपालिका दोस्रो नगर सभा २०७५-२०७६

७५/७६ 01/20/2019 - 11:30 PDF icon मटिहानी नगरपालिका दोस्रो नगर सभा २०७५-२०७६

मटिहानी नगरपालिका दोस्रो नगर सभा २०७५-२०७६

७५/७६ 01/20/2019 - 11:30 PDF icon मटिहानी नगरपालिका दोस्रो नगर सभा २०७५-२०७६

Pages