FAQs Complain Problems

किसान सूचीकरणका लागि सहजकर्ता /गणक आवश्यकता समबन्धी सूचना ।