FAQs Complain Problems

कोभिड-१९ विरुद्धको अस्ट्राजेनिक खोपको दोस्रो मात्रा लिने सम्बन्धी सूचना ।

कोभिड-१९ विरुद्धको अस्ट्राजेनिक खोपको दोस्रो मात्रा लिने सम्बन्धी सूचना ।