FAQs Complain Problems

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन र उतिर्ण भएका उमेदवारको अन्तरबार्ताको सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा ।