FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बहुअर्वा महारानी स्थानकाे कम्पाउण्डवाल एवं साैन्दर्यीकरण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 01/26/2021 - 14:25

लक्षमी नारायण पाेखरीमा स्टील रेलिङ निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा । ।।

७७/७८ 01/21/2021 - 15:15

सहनी अधुरो धर्मशाला निर्माण उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७७/७८ 01/10/2021 - 13:35

सानो धिरापुरको आवश्यक्ता अनुसारको विभिन्न सडकमा पि.सि.सी ढलान उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७७/७८ 01/10/2021 - 13:31

गोबराैरामा रामजानकी कुटीको भवन निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७७/७८ 01/10/2021 - 12:41

शलेश मन्दिर निर्माण कार्यको उपभोक्त्ता समिति गठन भएको वारे सुचना।।।

७७/७८ 12/31/2020 - 15:56

दुर्गा मन्दिर भवन निर्माण कार्यको उपभोक्त्ता समिति गठन भएको वारे सुचना।।।

७७/७८ 12/31/2020 - 12:03

ब्रम्हस्थानको कम्पाउण्ड वाल निर्माण कार्यको उपभोक्त्ता समिति गठन भएको वारे सुचना।।।

७७/७८ 12/31/2020 - 11:58

बहुअर्वाको विभिन्न ठाँउमा माटो कार्यको उपभोक्त्ता समिति गठन भएको वारे सुचना।।।

७७/७८ 12/28/2020 - 14:04

रामजानकी परिक्रमा धर्मशाला निर्माण कार्यको उपभोक्त्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७७/७८ 12/14/2020 - 15:42

Pages