FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिमरदही टोलादेखि जलेश्वर जाने बाटोकाे जलेश्वर नगरपालिकाको सिमाना सम्म बाटो मर्मत सम्भार कार्यको राेजगार उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/14/2022 - 13:52

बहुअर्वा गाउँदेखि उत्तर कब्रिस्तान हुँदै पिगौना सिमाना सम्मको बाटो मर्मत संभार कार्यको राेजगार उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/14/2022 - 13:52

चन्देश्वर मण्डलको खेतदेखि मटिहानीको सिमाना सम्म पैनीको जिर्णोद्दार तथा मर्मत कार्यको राेजगार उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/14/2022 - 13:50

अधुरो दुर्गा मन्दिरको सौन्दर्यीकरण, गेट निर्माण तथा अन्य कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/11/2022 - 16:56

वडा नं.-६ मा रहेको शहलेश मन्दिरको अधुरो काम पूर्ण गर्ने कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/07/2022 - 15:18

अधुरो सहनी धर्मशाला निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

७८/७९ 01/27/2022 - 11:59

विजय साहको घर देखि मुल सडक सम्म ईदगह देखि मुल सडक सम्म तथा इनरजित साहको घर देखि छडकी सम्म ग्रेभेल कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

७८/७९ 01/27/2022 - 11:58

सुरज मंडल घरदेखि मुल सडकसम्म गोविन्द मंडलको घरदेखि मुल सडकसम्मको बाटो पि.सि.सि. ढलान तथा पानी निकासाको लागि प्लास्टिक पाईप जडान कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

७८/७९ 01/27/2022 - 11:56

नालाको पानी निकासाका लागि प्लास्टिक पाईप जडान एवम् सो सम्बन्धि अन्य कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

७८/७९ 01/27/2022 - 11:53

मटिहानी नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको अधुरो अजमेरी जामा मस्जिदमा प्लाष्टर, रङ्गरोगन तथा अन्य कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 12/07/2021 - 15:18

Pages