FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

उपभोक्ता समिती गठन जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 11/23/2021 - 12:16

उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 11/19/2021 - 13:44

राजकीय संस्कृत मा.वि. मा भवन निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 06/11/2021 - 12:20

उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७७/७८ 05/09/2021 - 15:20

७ नं. वडा कार्यालयको प्राङ्गनमा पि.सि.सी. ढलान तथा रंगरोगन तथा मर्मत संभार कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 05/04/2021 - 13:45

वडागत सडकहरूमा माटो ग्रेभेल तथा पि.सि.सी. ढलान कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 05/04/2021 - 13:40

मटिहानी झो.पु. निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७७/७८ 04/28/2021 - 14:40

उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।।

७७/७८ 04/08/2021 - 13:10

गोबरौराको गोसाईकुण्ड पोखरीमा पक्कीघाट निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।।।

७७/७८ 04/02/2021 - 13:12

वडा भित्रका विभिन्न ठाँउमा आवश्यक्ता अनुसार माटो पुर्ने कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 03/24/2021 - 13:13

Pages