FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मटिहानी मुस्लिम टोल गाँउमा सार्वजनिक दलान निमार्ण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 01/28/2021 - 13:05

सिमरदही सहनी जातिको अधुरो दलान निमार्ण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 01/26/2021 - 14:28

सिमरदही पासमान जातिको कुल देवता शैलेश मन्दिर निमार्ण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 01/26/2021 - 14:27

बहुअर्वा महारानी स्थानकाे कम्पाउण्डवाल एवं साैन्दर्यीकरण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 01/26/2021 - 14:25

लक्षमी नारायण पाेखरीमा स्टील रेलिङ निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा । ।।

७७/७८ 01/21/2021 - 15:15

सहनी अधुरो धर्मशाला निर्माण उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७७/७८ 01/10/2021 - 13:35

सानो धिरापुरको आवश्यक्ता अनुसारको विभिन्न सडकमा पि.सि.सी ढलान उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७७/७८ 01/10/2021 - 13:31

गोबराैरामा रामजानकी कुटीको भवन निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७७/७८ 01/10/2021 - 12:41

शलेश मन्दिर निर्माण कार्यको उपभोक्त्ता समिति गठन भएको वारे सुचना।।।

७७/७८ 12/31/2020 - 15:56

दुर्गा मन्दिर भवन निर्माण कार्यको उपभोक्त्ता समिति गठन भएको वारे सुचना।।।

७७/७८ 12/31/2020 - 12:03

Pages