FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पर्साही पोखरीको पुर्वारी डिल देखि घाघर नदी सम्मको सडकमा माटाो तथा ग्रेभेल गर्ने कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 03/20/2022 - 16:05

वडामा विभिन्न ठाउँमा खानेपानी पाईप (कल) जडान कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

७८/७९ 03/16/2022 - 16:23

बौद्दिमाई मन्दिर निर्माण कार्यको उपभाेक्ता समिति गठनको जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/18/2022 - 16:59

वडाका विभिन्न ठाउँमा खानेपानी पाईप जडान गर्ने कार्यको उपभाेक्ता समिति गठनको जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/18/2022 - 16:58

यादव धर्मशालाको अधुरो भवनलाई पुरा गर्ने तथा भवन वरिपरी ढलान गर्ने कार्यको उपभाेक्ता समिति गठनको जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/18/2022 - 16:57

शिव मन्दिर निर्माण गर्ने कार्यको उपभाेक्ता समिति गठनको जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/18/2022 - 16:56

वडा नं.-६ को विभिन्न गल्लिमा पी‍.सी.सी. ढलान कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/15/2022 - 17:04

धोवियाही पोखरीमा घाट निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/15/2022 - 17:02

सिमरदही लवकी पोखरीको ढलान देखि टोला हुँदै पिगौना सिमानासम्मको बाटो मर्मत संभार कार्यको राेजगार उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/14/2022 - 13:55

सिमरदही टोलादेखि जलेश्वर जाने बाटोकाे जलेश्वर नगरपालिकाको सिमाना सम्म बाटो मर्मत सम्भार कार्यको राेजगार उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/14/2022 - 13:52

Pages