FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वडा नं. ६ मा रहेको विभिन्न नालाहरुको सरसफाई तथा जिर्नोदार कार्यको उपभोक्ता ।

८०/८१ 01/26/2024 - 15:45

हरैया चौरीमा कृषि प्रयोजनाको लागि रहेको पैनी मर्मत कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

८०/८१ 01/26/2024 - 12:50

सुनर महराको घर देखि घाघरी सम्मको भिरबाटो मर्मत कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

८०/८१ 01/21/2024 - 15:36

वडा नं. ७ अन्तर्गत खेतीको लागि निर्माण भएको घुरन महतोको खेत देखि गंगा सागर सम्मको पैनी जिर्नोदार कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

८०/८१ 01/21/2024 - 15:30

रोजगार उपभोक्ता समितिको गठन जानकारी सम्बन्धमा

८०/८१ 01/21/2024 - 13:26

रोजगार उपभोक्ता समितिको गठन जानकारी सम्बन्धमा

८०/८१ 01/21/2024 - 13:26

रोजगार उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

८०/८१ 01/21/2024 - 13:23

खत्वे जातिको मन्दिर(गहवर) निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

८०/८१ 01/04/2024 - 12:26 PDF icon CamScanner 01-03-2024 13.04.pdf

नुरी जमा मस्जिद निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति जानकारी सम्बन्धमा ।

८०/८१ 12/19/2023 - 15:47

वडा नं. ६ र वडा नं. ७ को पक्लकीबारी बस्ती क्षेत्रमा ढल सहितको सडक निर्माणको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

८०/८१ 12/04/2023 - 16:39

Pages