FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वडा नं.-६ को विभिन्न गल्लिमा पी‍.सी.सी. ढलान कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/15/2022 - 17:04

धोवियाही पोखरीमा घाट निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/15/2022 - 17:02

सिमरदही लवकी पोखरीको ढलान देखि टोला हुँदै पिगौना सिमानासम्मको बाटो मर्मत संभार कार्यको राेजगार उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/14/2022 - 13:55

सिमरदही टोलादेखि जलेश्वर जाने बाटोकाे जलेश्वर नगरपालिकाको सिमाना सम्म बाटो मर्मत सम्भार कार्यको राेजगार उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/14/2022 - 13:52

बहुअर्वा गाउँदेखि उत्तर कब्रिस्तान हुँदै पिगौना सिमाना सम्मको बाटो मर्मत संभार कार्यको राेजगार उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/14/2022 - 13:52

चन्देश्वर मण्डलको खेतदेखि मटिहानीको सिमाना सम्म पैनीको जिर्णोद्दार तथा मर्मत कार्यको राेजगार उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/14/2022 - 13:50

अधुरो दुर्गा मन्दिरको सौन्दर्यीकरण, गेट निर्माण तथा अन्य कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/11/2022 - 16:56

वडा नं.-६ मा रहेको शहलेश मन्दिरको अधुरो काम पूर्ण गर्ने कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/07/2022 - 15:18

अधुरो सहनी धर्मशाला निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

७८/७९ 01/27/2022 - 11:59

विजय साहको घर देखि मुल सडक सम्म ईदगह देखि मुल सडक सम्म तथा इनरजित साहको घर देखि छडकी सम्म ग्रेभेल कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

७८/७९ 01/27/2022 - 11:58

Pages