FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

महाविर मन्दिरको पूर्वतर्फ खाली रहेको जग्गामा सार्वजनिक भवन निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठनको जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 12/02/2021 - 15:23

मटिहानी-७ स्थित पिरबाबा मजारको सौन्दर्यकरण कार्यको उपभोक्ता समिति गठनको जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 12/02/2021 - 15:07

वडागत विभिन्न सडकहरुमा पि.सि.सि. ढलान तथा ह्युमपाइप जडान कार्यको उपभोक्ता समिति गठनको जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 12/02/2021 - 14:20

धनेश्वर कापर घर देखि परिक्रमा सडक सम्म दुबै पट्टी पक्की नाला निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठनको जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 12/02/2021 - 14:18

उपभोक्ता समिती गठन जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 12/01/2021 - 12:52

उपभोक्ता समिती गठन जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 11/24/2021 - 12:38

उपभोक्ता समिती गठन जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 11/23/2021 - 12:16

उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 11/19/2021 - 13:44

राजकीय संस्कृत मा.वि. मा भवन निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 06/11/2021 - 12:20

उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७७/७८ 05/09/2021 - 15:20

Pages