FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मझौरा विसनपुरको घाघर नदीमा बाँध बाँध्ने कार्यको उपभोक्ता समितिको जानकारी सम्बन्धमा ।

७९/८० 09/22/2022 - 15:14

बरदाहा कब्रिस्तान देखि मझौरा सुटाई साफीको घरसम्मको माटो र ग्रेभेल कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 06/02/2022 - 15:09

गरिबनाथ ठाकुरको घर अगाडी इनारको सौन्दर्यीकरण र जिर्णोद्धार कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 06/02/2022 - 15:00

रफिक कवारीको घरदेखि कब्रिस्तानसम्मको पि.सि.सि.ढलान कार्यको उपभाेक्ता समिति गठन गरिएको सम्बन्धमा ।

७८/७९ 03/20/2022 - 16:50

पर्साही पोखरीको पुर्वारी डिल देखि घाघर नदी सम्मको सडकमा माटाो तथा ग्रेभेल गर्ने कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 03/20/2022 - 16:05

वडामा विभिन्न ठाउँमा खानेपानी पाईप (कल) जडान कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

७८/७९ 03/16/2022 - 16:23

बौद्दिमाई मन्दिर निर्माण कार्यको उपभाेक्ता समिति गठनको जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/18/2022 - 16:59

वडाका विभिन्न ठाउँमा खानेपानी पाईप जडान गर्ने कार्यको उपभाेक्ता समिति गठनको जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/18/2022 - 16:58

यादव धर्मशालाको अधुरो भवनलाई पुरा गर्ने तथा भवन वरिपरी ढलान गर्ने कार्यको उपभाेक्ता समिति गठनको जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/18/2022 - 16:57

शिव मन्दिर निर्माण गर्ने कार्यको उपभाेक्ता समिति गठनको जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/18/2022 - 16:56

Pages