FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सुरज मंडल घरदेखि मुल सडकसम्म गोविन्द मंडलको घरदेखि मुल सडकसम्मको बाटो पि.सि.सि. ढलान तथा पानी निकासाको लागि प्लास्टिक पाईप जडान कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

७८/७९ 01/27/2022 - 11:56

नालाको पानी निकासाका लागि प्लास्टिक पाईप जडान एवम् सो सम्बन्धि अन्य कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

७८/७९ 01/27/2022 - 11:53

मटिहानी नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको अधुरो अजमेरी जामा मस्जिदमा प्लाष्टर, रङ्गरोगन तथा अन्य कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 12/07/2021 - 15:18

उदय रायको जग्गा देखि इन्द्र कुमार रायको घर सम्मको बाटो ढलान गर्ने कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 12/07/2021 - 14:39

मस्जिदको अधुरो काम पूरा गर्ने कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 12/07/2021 - 14:34

सुडी समाजको सार्वजनिक दलानमा शौचालय निर्माण तथा रङ्गरोगन कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 12/07/2021 - 14:32

वडा नम्बर १ को अधुरो वडा भवन कार्यालय भवन निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 12/07/2021 - 14:29

महाविर मन्दिरको पूर्वतर्फ खाली रहेको जग्गामा सार्वजनिक भवन निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठनको जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 12/02/2021 - 15:23

मटिहानी-७ स्थित पिरबाबा मजारको सौन्दर्यकरण कार्यको उपभोक्ता समिति गठनको जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 12/02/2021 - 15:07

वडागत विभिन्न सडकहरुमा पि.सि.सि. ढलान तथा ह्युमपाइप जडान कार्यको उपभोक्ता समिति गठनको जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 12/02/2021 - 14:20

Pages