FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

८०/८१ 11/23/2023 - 15:44

मझौरा बिसनपुरको घाघर नदीमा बाँध बाँध्ने कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

८०/८१ 10/12/2023 - 15:47

लक्ष्मी सागर पोखरी दक्षीण पट्टिवाट निर्माण लाइट तथा अन्य व्यवस्थापन कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

८०/८१ 10/08/2023 - 15:15

विग्ही नदीमा तटबन्ध तथा पैनी जिर्णोद्वार कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

८०/८१ 09/11/2023 - 14:13

सिरसिया राघोबाबा मन्दिरको सौन्दर्यीकरण कार्यको उपभोक्ता समिति गठनको जानकारी सम्बन्धमा।

७९/८० 01/06/2023 - 14:10

सानो धिरापुर कब्रीस्तानको अधुरो कम्पाउन्ड बाल तथा ग्रील गेट निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठनको जानकारी सम्बन्धमा।

७९/८० 01/06/2023 - 14:08

सामुदायिक भवन निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिती गठनको जानकारी सम्बन्धमा।

७९/८० 01/05/2023 - 15:48

मझौरा विसनपुरको घाघर नदीमा बाँध बाँध्ने कार्यको उपभोक्ता समितिको जानकारी सम्बन्धमा ।

७९/८० 09/22/2022 - 15:14

बरदाहा कब्रिस्तान देखि मझौरा सुटाई साफीको घरसम्मको माटो र ग्रेभेल कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 06/02/2022 - 15:09

गरिबनाथ ठाकुरको घर अगाडी इनारको सौन्दर्यीकरण र जिर्णोद्धार कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 06/02/2022 - 15:00

Pages